Shaolin Temple 3: Martial Arts of Shaolin

Shaolin Temple 3: Martial Arts of Shaolin

Shaolin Temple 3: Martial Arts of Shaolin English subtitles

Ratings: 6.5 | Runtime: 94 minGenre: Action / Drama Year: 1986
Starring: Jet Li / Jianqiang Hu / Qiuyan Huang / Bao Gao